Manabo webdesign
Image default
Dienstverlening

Het belang van Energietransitie

Wat is energietransitie?

Waarschijnlijk heeft u het begrip al wel vaker in het nieuws gehoord: de energietransitie. Wanneer er gesproken wordt over dit thema wordt er gedoeld op de noodzaak tot het inwisselen van de huidige wijze van energievoorziening, veelal op basis van fossiele brandstoffen, voor meer milieuvriendelijke en duurzame varianten zoals wind- en zonne-energie. Hoewel iedere sector (denk aan de overheid, maar ook de industrie) weer zijn eigen specifieke kijk op het begrip energietransitie heeft, vindt men elkaar doorgaans in de roep om de noodzakelijke verandering. Voor het bereiken van deze verandering is de inzet van de gehele maatschappij nodig.

 

Waarom de energietransitie?

Op de vraag wat nu de precieze noodzaak is van een energietransitie kan er een kort en duidelijk antwoord worden gegeven. Het gaat hierbij immers om het feit dat de brandstoffen voor de huidige energievoorzieningen simpelweg aan het opraken zijn en daarnaast het milieu ernstig verontreinigen. Langer op de voet van het verbranden van fossiele brandstoffen, zoals steenkool of het gebruik van allerlei typen gas, doorgaan is niet realistisch. Het handhaven van de huidige situatie is ook absoluut onwenselijk wanneer er gekeken wordt naar de perspectieven van toekomstige generaties en de leefbaarheid van de planeet. Ingrijpen is zodoende echt noodzakelijk.

 

Hoe realiseer je een energietransitie?

Het is duidelijk dat voor het realiseren van een transitie van energievoorzieningen zowel belangrijke spelers uit de publieke als de private sector benodigd zijn. De overheid moet op alle niveaus stimuleren om duurzame en milieuvriendelijke vormen van energie te omarmen. Dit kan bijvoorbeeld met subsidies of door bedrijven proactief te faciliteren die zich inzetten voor de transitie van energie. Hier staat tegenover dat het gebruik van de verontreinigende energiebronnen dan kan worden gedemotiveerd. Op deze wijze kan er een dubbel effect worden bereikt. In de private sector wordt vervolgens van zowel grote als middel(kleine) spelers verwacht dat zij bij het innoveren van hun (productie)processen de ombuiging van energievoorzieningen realiseren en op deze wijze het goede voorbeeld geven.

 

Goed Advies

Voor alle betrokkenen bij de transitie van energie is het belangrijk om de ontwikkelingen goed in de gaten te blijven houden. De inzichten volgen elkaar snel op en niet tijdig bijblijven kan voor bijvoorbeeld ambtenaren en adviseurs betekenen dat er belangrijke informatie gemist wordt en men achterraakt. Dit brengt risico’s met zich mee voor wat betreft de toekomstbestendigheid van plannen en visies. De boot missen op dit belangrijke onderwerp is zonde van de tijd en het geld, maar vooral van alle verspilde (duurzame) energie!