Manabo webdesign
Image default
Industrie

Verlaag uw dieselmotoremissie voor de veiligheid van uw medewerkers

Dieselmotoremissie geeft uitstoot aan carcinogene stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Zowel uw personeel als gebruikers van uw bedrijfsvoertuigen kunnen hinder ondervinden bij langdurige blootstelling aan dergelijke giftige gassen. Verschillende gezondheidsklachten kunnen optreden als u niets in werking stelt om de uitstoot te verlagen. Om aan huidige veiligheidsvoorwaarden te voldoen, doet u er verstandig aan om een professionele partner aan te nemen. Gom Specialistische Reiniging kan u precies de ondersteuning bieden, die u nodig heeft om een veilige werkomgeving voor uw medewerkers te creëren. Ook uw bedrijfspanden dienen volstrekt veilig te zijn, om gezondheidsklachten bij personeel te voorkomen. Om te zien of het chroom-6 saneren van oppervlakten in uw panden nodig is, neemt u contact op met deze expert in reiniging van giftige stoffen.

Risico-inventarisatie laten uitvoeren

Gom Specialistische Reiniging kan voor u een risico-inventarisatie uitvoeren om vast te stellen welke gevaarlijke stoffen aanwezig zijn binnen uw dienstverlening of bedrijfspanden. Ook zullen potentiële risico’s worden aangegeven, die kunnen optreden als gevolg van langdurige blootstelling aan DME’s. Het is uiteraard van belang om dergelijke risico en nadelige gevolgen zoveel mogelijk weg te nemen. Dit kan door bijvoorbeeld te kiezen voor ander soort motoren, waarbij minder giftige gassen vrijkomen dan via dieselmotoremissie of door de oppervlakten aan wanden of deuren binnen uw bedrijfspanden zorgvuldig te laten reinigen of door op chroom-6 te saneren.  

Maatregelen nemen volgens veiligheidsvoorschriften

Zodra u een zorgvuldige inventarisatie heeft verricht, kunnen geschikte maatregelen worden getroffen om onveilige situaties te vermijden. U kunt nieuwe ventilatiesystemen installeren, chroom-6 laten saneren en bovendien de dieselmotoremissie verlagen bij uw vervoermiddelen, zoals bussen of auto’s. Op die manier voorkomt u dat uw personeel risico loopt op het ontwikkelen van gezondheidsklachten. Met de handige CMR-checklist zijn alle risico’s eenvoudig in kaart te brengen en weet u precies welke maatregelen zullen moeten worden getroffen voor het realiseren van veilige werkomstandigheden voor uw personeel.