Manabo webdesign
Image default
Bedrijven

Ik wil van mijn huidige huurders af

Huidige huurders uit huis zetten

Wilt u uw huidige huurder uw verhuurde woning uithebben, omdat u uw verhuurde woning wilt verkopen of omdat u nieuwe huurders in de woning wil hebben? Bij het verkopen van uw woning in verhuurde staat is waarde van de woning vaak een stuk minder dan wanneer de woning verkocht wordt zonder dat deze verhuurd is. In deze situatie is het begrijpelijk dat u de huurders uit uw woning wilt hebben, zodat u de maximale prijs voor de woning kan krijgen. Echter is dit niet mogelijk omdat huurders niet zomaar uit de huurwoning gezet kunnen worden. Het uitzetten van huurders kan alleen wanneer er een geldige reden gegeven wordt. Wanneer u snel van uw verhuurde woning af wilt omdat u het bijvoorbeeld niet met uw huurders kunt vinden, maar deze er niet zomaar uit kan zetten, kunt u uw woning verkopen aan huisverkopenmethuurderserin.nl. Wij kopen woningen aan in verhuurde staat om zo onze beleggers te kunnen bedienen. Bij ons geldt ‘koop breekt geen huur’, de huidige huurder kan dus gewoon in de woning blijven wonen.

Om welke redenen mag een huurder wel uit de woning gezet worden

Er zijn een aantal geldige redenen die ervoor zorgen dat de huurovereenkomst eenzijdig beëindigd mag worden. Het ontbinden van de huurovereenkomst mag wanneer:

  • De huurder de verplichtingen niet na komt. Er kan een huurachterstand opgebouwd zijn door de huurder, de woning wordt niet netjes bewoond of er wordt overlast veroorzaakt bij omwonenden.
  • Er sprake is van tussenhuur. De verhuurder verhuurt in deze situatie de woonruimte tijdelijk omdat hij/zij voor een bepaalde tijd in het buitenland woont. Wanneer dit duidelijk in het contract staat beschreven mag de verhuurder bij terugkomst de woonruimte zelf weer betrekken.
  • De woning nodig is voor dringend eigen gebruik, omdat de woning bijvoorbeeld gerenoveerd of gesloopt wordt.
  • De huurder niet akkoord gaat met een voorstel van de verhuurder over bijvoorbeeld het veranderen van de betaalwijze, het aanpassen van de woning of herziening van eerder bepalingen.
  • Het bestemmingsplan van de woning verandert wordt op verzoek van de gemeente

 

http://huisverkopenmethuurdererin.nl