Manabo webdesign
Image default
Bedrijven

Schildersbedrijf Hengelo: Ad van de Zon doet een geweldige geste

Schildersbedrijf in het geweldige Hengelo. De heer Ad van de Zon uit het leuke en mooie Brabantse dorp Mill wordt uitgebreid en flink bedankt door de heer Ad van de Gele Lo. De heer Ad van de Zon geeft iedereen die een idee inlevert een gratis kaartje voor de veertien onbewoonde eilandjes. Een hele mooie geste van de heer Ad van de Zon uit het Brabantse Mill. De heer Ad van de Zon heeft een heel zonnig karakter. De heer Ad van de Gele Lo denkt stiekem bij zichzelf. Schildersbedrijf Hengelo.

Iedereen die een idee inlevert krijgt een gratis kaartje

Schildersbedrijf Hengelo. Denkt stiekem bij zichzelf nou die van de Zon gaat er flink tegenaan. En dat maakt de kans dat de firma van de Gele Lo dit werk mag gaan doen alleen maar groter. De kans op een offerte die succes heeft wordt alleen maar groter. De directie van de firma van de Gele Lo wordt gevormd door drie broers Ad van de Gele Lo, Ed van de Gele Lo en tot slot de heer Jo van de Gele Lo. De hele directie heeft er veel vertrouwen in. Schildersbedrijf Hengelo.

Het gonst in het bedrijf van de leuke ideeën

Schildersbedrijf Hengelo. Heel veel goede ideeën zullen worden ingeleverd door het personeel van de firma van de Gele Lo. Op diverse plaatsen in het grote bedrijf worden bussen geplaatst waarin de ideeën worden verzameld. Het personeel heeft twee weken de tijd om een goed idee in te leveren. De ideeënbussen hebben allemaal een mooie en opvallende kleur geel. U en ik mogen slechts één keer raden waarom nu juist voor geel is gekozen. Juist, u en ik hebben het bij het rechte eind. De twee weken gaan snel voorbij. Schildersbedrijf Hengelo.